Noget der er meget i fokus i disse dage er omstillingen til grøn energi. Det er efterhånden gået op for folk at den globale opvarmning ikke blot er en myte, men et reelt fænomen der foregår lige her og nu. Derfor har folk efterhånden også fået øjnene op for hvor vigtigt det er at minimere global opvarmning, så vi kan sikre os at fremtidige generationer får mulighed for at få et godt liv. De store industrigiganter udleder i dag enorme mængder af drivhusgasser ud i atmosfæren, og dette har potentielt forfærdelige konsekvenser for det fremtidige liv på jorden. Det er ikke udelukkende os mennesker der er i fare for at forværre vores tilværelse på grund af de konstant stigende temperaturer. Planter og dyr overalt på jorden får efterhånden sværere og sværere ved at overleve, og forsætter temperaturerne med at stige kan vi være sikre på at flere og flere både dyre- og plantearter vil uddø inden for den nærmeste fremtid. De arter der er særligt udsatte er dem der bor på hhv. syd- og nordpolerne. Isbjørne, pingviner, sæler og mange plantearter har tilvænnet sig livet på isen, og flere afhænger endda af kulden og isen. Når global opvarmning forårsager at isen på polerne smelter, mister isbjørnene eksempelvis deres mulighed for at jage sæler på isen. Hvis vi ønsker at vores børnebørn skal have mulighed for at se en isbjørn i levende live, er vi derfor nødt til at omstille til grøn energi så hurtigt som overhovedet muligt.

Hvad er grøn energi?

Grøn energi er et bredt begreb der dækker over mange forskellige ting. En af hovedpointerne bag grøn energi og den grønne omstilling er dog, at vi ønsker at minimere vores brug af blandt andet olie og kul, de såkaldte fossile brændsler. Fossile brændsler er en af de største bidragsydere til global opvarmning. Olie og kul samt produkter der indeholder disse elementer, herunder blandt andet benzin, besidder den egenskab at de udleder store mængder drivhusgasser når de brændes af. Disse drivhusgasser slipper ud i atmosfæren og bidrager herigennem til hvad vi kalder for drivhuseffekten, hvilket er hvad der forårsager den globale opvarmning. Grøn energi omhandler omstillingen til andre former for energi der ikke involverer fossile brændsler, eller i hvert fald fossile brændsler i mindre mængder.

Vedvarende energi er også grøn energi

Ind under grøn energi hører også vedvarende energi. Vedvarende energi kommer i mange forskellige former, men her er pointen at man udnytter naturlige resurser der ikke er udtømmelige, og altså ikke risikerer at slippe op. Vores overdrevne brug af fossile brændsler har ført til at vi har udtømt store dele af jordens naturlige oliereserver, og vi risikerer altså at løbe tør for olie på et tidspunkt. Derfor er det en fordel at vi omstiller til grøn eller vedvarende energi, så vi ikke er så afhængige af olie som energikilde. Solenergi, vandkraft samt jordvarme er blot nogle få eksempler på vedvarende energikilder der vil gøre det muligt for os at blive uafhængige af fossile brændsler hvis vi vælger at foretage omstillingen på stor skala.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *